Hva er en advokat?

En advokat jobber med å gi rettshjelp til blant annet privatpersoner, foreninger, selskaper og andre institusjoner. Advokater er en slags talsmann for klienten de jobber for, og kan opptre i rettssaker på vegne av klienten. En advokat skal vurdere klients sak og bistå med råd videre i prosessen.

Mange velger å kontakte advokater når de er usikre på hvordan de best mulig skal gå frem med en eventuell sak. Advokater kan gi rettslige råd og hjelpe til med å vurdere om for eksempel en sak eller person bør anmeldes. En viktig oppgave for advokater, er å gå gjennom forhandlinger med en eventuell motpart. Slik kan fornærmede være trygg på at hans interesser blir ivaretatt gjennom en rettsprosess.

Det finnes mange ulike arbeidsområder for advokater. Men uansett hvilket rettsområde eller sektor advokaten er ansatt i, er det visse kvaliteter personen bør ha. En advokat skal være kritisk og ha evnen til å se og lytte til sine klienter. Advokat er en beskyttet tittel, og det er en rekke krav som må oppfylles før en person kan kalle seg selv for en advokat.

Hvordan bli advokat?

For å bli en advokat kreves det en juristutdanning. Det er mulig å studere juss flere steder i Norge. Vanligvis er snittet for å komme inn høyt, og dette er et ettertraktet studie. Etter fullført utdanning kommer det i tillegg andre krav som må oppfylles før tittelen advokat kan utgis.

Jurister må først å fremst ha fått godkjent minst to års juridisk praksis. De fleste velger å ta praksis som advokatfullmektig, men det er også mulig å ha praksis som for eksempel politi- og dommerfullmektig. Deretter foreligger det krav om et eget advokatkurs som tilbys i de største byene i Norge.

Gjennom praksisperioden må juristen ha gjennomgått minst tre rettssaker for domstolene. Men har juristen gjennomført rettsmeklinger, kan dette også godkjennes i noen tilfeller. Som advokat er det viktig å ha hederlig vandel, eller et rent rulleblad. Først når disse kravene er oppfylt, kan en kalle seg for en advokat.

Det finnes mange måter å bli en advokat på, og hvilken vei du velger er opp til deg. Det er likevel et krav om en godkjent juristutdanning og deretter en praksisperiode. Hvilke arbeidsoppgaver som blir gitt i praksisen vil variere. De fleste advokatfirma vil kunne tilby praksisplasser, men mange jurister velger først å se til de store byråene.

Hvor jobber en advokat?

Det finnes flere ulike jobbmuligheter for advokater rundt om i landet. Mange ønsker gjerne å jobbe i et advokatfirma, hvor de får muligheten til å representere en rekke ulike klienter. Det finnes mange advokatfirma i Norge, både store og små. Noen firma fokuserer på spesifikke type saker og deler av loven. Dette kan for eksempel være familierett, hvor sakene kan handle om arv og skilsmisser.

Andre har et ønske om å jobbe for en spesifikk klient, som for eksempel en større organisasjon eller bedrift. Disse advokatene blir ofte kalt for bedriftsadvokater, og er da fast ansatt av bedriften de jobber for. Hvis dette er en organisasjon, blir advokaten kalt en organisasjonsadvokat. Her jobber advokaten for medlemmene av organisasjonen.

Forretningsjus er et populært område for mange advokater. I dette tilfellet kan advokaten jobbe for et byrå som fokuserer på å hjelpe bedrifter og selskaper. Arbeidsoppgavene innen forretningsjus handler i hovedsak om å gi råd til kundene gjennom forhandlinger og avtaler.

Det er også mulig å jobbe innenfor det offentlige som advokat for kommuner og regjeringen. Som advokat har du muligheten til å spesialisere deg innen et spesifikt område. Mange velger likevel å jobbe for byrå som fokuserer på ulike rettsområder. Dette kan være alt fra familierett til strafferett.

Ulike typer advokater

Advokater kan jobbe innenfor en rekke ulike rettsområder. Mange tenker gjerne at advokater kun jobber med straffesaker i retten, men det finnes mange arbeidsområder for advokater. For eksempel kan innvandrere ha behov for en advokat når de planlegger å emigrere til et annet land. Her får de hjelp til å utføre de ulike juridiske prosedyrene som må til for å kunne bli i landet.

Ved salg og kjøp av eiendom kan en advokat hjelpe med alle formaliteter. Eiendomsadvokater jobber både med boligsalg så vel som husleie og eventuelle konflikter som kan oppstå her. Har du blitt utsatt for en ulykke kan en advokat hjelpe med å håndtere forsikringspapirene og bistå med eventuelle erstatningskrav.

Gjennom jusstudiet vil studentene få en innsikt i hvilke type rettsområder det er mulig å arbeide med i fremtiden. Det er som regel her de finner ut hvilke områder som interesserer dem mest, og hva de kunne tenke seg å fokusere på senere i arbeidslivet. Valgmulighetene er mange, men fellesnevneren er at advokater skal jobbe for rettferdighet og å bistå ulike personer som trenger rettshjelp.