Advokat ved samlivsbrudd

Når vi tenker på samlivsbrudd og advokat, er det som regel en skilsmisseadvokat som først kommer til tankene. Men i disse dager er det flere og flere som velger å ikke gifte seg. Det er mulig å skape et liv sammen uten å inngå et ekteskap. Men om det da skulle oppstå et brudd senere i livet, kan det skape forvirringer rundt fordeling av eiendeler.

Det er fullt mulig å ta opp lån, bygge en formue og kjøpe eiendeler sammen med noen uten å være i et ekteskap. Slik er det mange som lever i dag, men det kan være vanskelig å vite hvilke rettigheter og lover som gjelder rundt et samlivsbrudd. Oftest er det konflikter og forvirring rundt hvordan verdier og eiendeler skal fordeles.

Vi skal nå se nærmere på hvordan en advokat kan bistå ved et samlivsbrudd. Et samlivsbrudd kan være like komplisert og vanskelig som en skilsmisse. Den største forskjellen er det ikke finnes konkrete lover og regler å forholde seg til ved et samlivsbrudd. Derfor kan det være ekstra viktig å få hjelp fra en advokat i slike tilfeller.

Dette kan en advokat hjelpe med

Selv om et par ikke er gift, vil det likevel være en god idé å få god og kvalifisert hjelp gjennom et brudd. God bistand fra en advokat vil forsikre begge parter om at resultatet av bruddet blir rettferdig. Det er ofte mange spørsmål som gjelder verdier og felles eiendeler når en går gjennom et brudd. En advokat vil sørge for at fordelingen blir rettferdig.

Ofte kan det være vanskelig å komme til enighet når en går gjennom et brudd. Det kan være mange rettslige spørsmål det er vanskelig å finne svaret på alene. Spesielt er det tungt å ta hensyn til det praktiske når en allerede er i en frustrerende og sårbar situasjon. Da vil en advokat kunne bistå som en nøytral part.

En advokat kan representere begge partene, eller en enkelt part i et samlivsbrudd. Hovedoppgaven vil være å sørge for at oppgjøret blir rettferdig og riktig. Fordeling av verdier kan ofte være en stor faktor i konflikter. En advokat vil derfor være en god og nøytral støttespiller som kan bryte ned loven og finne de punktene som er aktuelle for hver enkelt separasjon.

Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikter knyttet til økonomien gjennom et brudd. Dette er særlig aktuelt for samlivsbrudd da det ikke er en spesifikk lov som gjelder for dette. Likevel vil en advokat kunne gjøre partene klar over hvilke regler som eksisterer og hvilke paragrafer de faller under. Dermed kan partene prøve å bli enige ut ifra hvilke regler som gjelder for det spesifikke bruddet.

Regler for samlivsbrudd

I Norge har vi ikke spesifikke regler eller en lov som gjelder for samlivsbrudd. Men det finnes regler som går under husstandsfellesskapsloven som likevel kan være relevante. Dette er en lov som for eksempel sier hvordan en fordeling av en eventuell felles innbo eller bolig skal gå for seg. Dette er en kompleks lov med flere unntak og krav.

Det er ikke alle type samboere som går under de ulike bestemmelsene. Derfor kan det være lurt å få hjelp fra en advokat slik at partene får en oversikt over hva som faktisk gjelder for deres situasjon. For eksempel må samboerne ha bodd sammen i minimum to år for å gå under husstandsfellesskapsloven.

Venter samboeren barn, kan det likevel foreligge et unntak her. Dette unntaket gjelder også samboere som allerede har fått barn, men som ikke har bodd sammen lenge nok til å møte kravet. Husstandsfellesskapsloven er en kompleks lov med en rekke unntak. Derfor vil det lønne seg stort å få hjelp av en advokat.

Ettersom det er en rekke unntak i den eksisterende loven vil en advokat være til stor hjelp. Da vil begge partene i et samlivsbrudd være trygge på at de får en rettferdig fordeling og god hjelp gjennom prosessen. En advokat kan sørge for at partene får det de har rett på og kan være en god og nøytral støttespiller gjennom et brudd. Med en advokat ved samlivsbrudd minsker sjansene for konflikter knyttet til økonomi og fordeling av verdier.